x

FELSEFEMİZ

AKILCI ÇÖZÜMLER AKILLI SORULARLA BAŞLAR

SMART planlama sürecimizle işe doğru soruları sorarak başlarız. 5 adımda pazarı analiz eder, markayı tanır, tüketiciyi sorgular, etkin temas noktalarını ve bu noktalara özel uygulamaları belirler, müşterilerimizi iş sonuçlarına ulaştıracak çözümler üretiriz.

S
TART

Tüketici, Marka, İş, Bilgi ve İçgörü

M
EASUREMENT

İletişim stratejisi, İletişim hedefleri, KPI, Hedefler

A
CTION

Media mix, Senaryolar, Strateji, Planlama

R
EAL TIME

Dinamik satınalma, Ölçüm,
On-going monitoring

T
RACK

Hedef vs actual Verimlilik, Değerlendirme

MÜŞTERİLERİMİZ

Gazeteciler Sitesi Hikaye Sok. No: 13 Esentepe İstanbul

INFO@MGMEDIA.COM.TR +90 212 354 09 00